“ ... líná bílá kůže - sedí a jde”

řekl jednou jeden indián, když viděl bělocha jedoucího na kole

 

 

 

 

 

 

Vážené líné kůže všech barev, jako každý rok, i letos Vás všechny srdečně zveme na výlet na kole

po dvaačtyřicáté

V PEDÁLECH STEZKOU KARLA IV.

v sobotu 27. dubna 2019

Pojedeme jako obvykle - jak a kudy budeme chtít.

Sejdeme se v MOŘINĚ od 12.00 do 13.30 hod.

před nebo v restauraci na fotbalovém hřišti

(v případě nenadálé změny budou všichni operativně nasměrováni)

Startovné: 5 Kč

Celková délka trasy: 60 km a více nebo méně podle zvolené trasy

Oblíbená trasa (z Prahy): Vltavskou cyklostezkou k Radotínskému mostu a po dvou lávkách na cyklostezku A1 podél Berounky do Černošic – cyklotrasa 3: Mokropsy – železniční most – Všenory – Dobřichovice – lávka přes Berounku – Karlickou ulicí do Karlického údolí – Dolní Roblín – po modré značce doleva – fotbalové hřiště TJ Baník Mořina…a zpátky podobně nebo jinak

Mapa: Okolí Prahy - západ

Mládež do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby (nad 18 let)

Akce se jede za plného silničního provozu - dodržování pravidel silničního provozu a přilba je základním předpokladem účasti !!!

Odměna: diplom a úsměv

Ať se kola točí !!!

ZPĚT ______________________________________________________________________ Sokol Malá Strana